Protezowanie kończyn dolnych Zielona Góra

Kończyna dolna jest narządem podporowym i jej zastąpienie protezą nie przysparza tylu problemów co w przypadku kończyny górnej. Na korzyść pacjenta po amputacji kończyny dolnej działa fakt, iż osoby bez kończyny dolnej nadal mogą sprawnie się poruszać, a co za tym idzie, pracować zawodowo, czy uprawiać turystykę lub niektóre dyscypliny sportowe. Brak kończyny dolnej jest prawie niewidoczny, co zmniejsza ograniczenia psychiczne. Jednak aby to wszystko osiągnąć, najważniejsza jest szybka pionizacja takiej osoby, bez względu na wiek.

Przygotowanie kikuta do protezowania

  Istotną rzeczą jest wykonanie oceny bólu w amputowanej kończynie. Początkowo chory może odczuwać ból w części dystalnej kikuta, jednak on stopniowo zanika. Istnieje także możliwość występowania bólu fantomowego, który jednak ustępuje wraz z ćwiczeniami oraz korzystaniem z protezy.

  W pierwszych dniach po operacji należy prostować kikut oraz unikać długotrwałego siedzenia i leżenia z kikutem zgiętym w stawie biodrowym i kolanowym. Ważne jest, aby nie opierać się kikutem w pozycji zgięciowej o kule czy krawędź siedziska wózka inwalidzkiego.

  Postępowanie bezpośrednio po amputacji kończyny dolnej powinno skupiać się na:

  • jak najszybszym zmniejszeniu obrzęku;
  •  stworzeniu dobrych warunków do gojenia się rany pooperacyjnej;
  • zapewnieniu pełnego zakresu ruchów w stawach kolanowym i biodrowym;
  • zapobieganiu przykurczów;
  • działaniom zwiększającym wydolność układu krążenia oraz ogólnej wydolności ruchowej.

  Aby można było dopasować protezę, kikut wymaga odpowiedniego ukształtowania. Cel ten osiąga się za pomocą bandażowania.

Protezy tymczasowe

  Zastosowanie protezy tymczasowej służy pacjentowi w szybkiej pionizacji i umożliwieniu mobilności ruchowej. Elementem tymczasowym jest głównie lej protezowy, który niekiedy trzeba wymienić z powodu zmian w kikucie