Pomimo znacznego rozwoju protetyki w ostatnim czasie, protezy kończyn górnych nadal nie zaspokajają wymagań pacjentów. Protezy kończyny górnej stanowią tylko element brakującej części lub całej kończyny, więc  nie są w stanie w pełni wykonywać jej czynności, dlatego ważne jest, aby podczas planowania amputacji, zapewnić odpowiednią długość kikuta w celu stworzenia możliwie optymalnych warunków do protezowania.

  Protezy kończyn górnych dzieli się bez względu na długość kikuta.

  Wyróżnia się podział na protezy:

  • kosmetyczne;
  • czynne – kinetyczne:
   • z własnym źródłem energii (poruszanie siłą mięśni pacjenta bezpośrednio lub pośrednio przez zawieszenia, cięgła itp.);
   • z obcym źródłem energii – elektryczne, pneumatyczne;
   • z mieszanym źródłem energii – hybrydowe.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Ortopedyczna 509-990-787
Sklep Medyczny Zielona Góra 68 458 36 31
E-mail: ortoactiv@op.pl
Facebook: facebook.com/ortoactiv
You Tube: youtube.com/user/ortoactiv

Dane firmy

Orto-Activ
Firma Ortopedyczna „Orto-Activ”
Radosław Krzesiński
ul. Piaskowa 1/2, 65-204 Zielona Góra
NIP: 927-152-52-80, REGON 080337409

Aktualności

Komputerowe badanie stóp
Nowa strona internetowa
Obuwie ortopedyczne
Stopy protezowe