Pomimo znacznego rozwoju protetyki w ostatnim czasie, protezy kończyn górnych nadal nie zaspokajają wymagań pacjentów. Protezy kończyny górnej stanowią tylko element brakującej części lub całej kończyny, więc  nie są w stanie w pełni wykonywać jej czynności, dlatego ważne jest, aby podczas planowania amputacji, zapewnić odpowiednią długość kikuta w celu stworzenia możliwie optymalnych warunków do protezowania.

  Protezy kończyn górnych dzieli się bez względu na długość kikuta.

  Wyróżnia się podział na protezy:

  • kosmetyczne;
  • czynne – kinetyczne:
   • z własnym źródłem energii (poruszanie siłą mięśni pacjenta bezpośrednio lub pośrednio przez zawieszenia, cięgła itp.);
   • z obcym źródłem energii – elektryczne, pneumatyczne;
   • z mieszanym źródłem energii – hybrydowe.