Wykonujemy indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne wyłącznie poprzez ręczne gipsowanie potrzebnych miejsc ciała oraz modelowanie “odcisku” aż do pożądanego rezultatu. Pacjent jest Naszym PARTNEREM podczas dopasowywania leja, który musi być w pełni akceptowany przez niego.

Podczas ustawiania protezy z częściami typu kolano (hydrauliczne, pneumatyczne, elektroniczne), a także ze stopą protezową (węglową, hydrauliczną, elektroniczną) istotną sprawą jest wiedza z dziedziny Biomechaniki oraz Anatomii, którą oczywiście posiadamy.

Tylko w taki sposób możliwe jest wykonanie prawidłowej protezy o wysokiej funkcjonalności i komforcie.

WAŻNE – otrzymujecie Państwo bezterminową gwarancję na lej protezowy z laminatu żywicznego.

NIE DOTYCZY zmian warunków fizycznych pacjenta, czyli podczas przytycia lub zeszczuplenia kikuta oraz uszkodzenia mechaniczne leja.