Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Od kilku lat jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu.

PTOiPr to Stowarzyszenie dydaktyczno naukowe działające na zasadach non-profit. Skupia wokół siebie najlepszych w Polsce fachowców, teoretyków i praktyków zainteresowanych naukowym i praktycznym  rozwojem indywidualnego zaopatrzenia w wyroby medyczne będące produktami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

Towarzystwo ma charakter naukowo-dydaktyczny a przedmiotem zainteresowania Towarzystwa są dziedziny nauki obejmujące dobieranie, projektowanie, budowanie, dopasowywanie i stosowanie protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również fachową opiekę nad osobami z dysfunkcją kończyn i/lub kręgosłupa oraz inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortotyki i protetyki.

Towarzystwo działa na rzecz rozwoju ortotyki i protetyki narządu ruchu w Polsce oraz podnoszenia jakości fachowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków.

 

Zostaw komentarz